Missie en visie

Kinderdagverblijf Karbonkeltje is een eigentijds kinderdagverblijf waar elke dag een gemotiveerd team klaar staat om jonge kinderen kwaliteitsvolle opvang te bieden.

Wij zorgen voor geborgenheid in een warme sfeer waarin we jonge kinderen structuur bieden en werken op het ritme van elk kind. Kinderen krijgen tijd om te spelen en ruimte om te experimenteren om zo zichzelf te ontplooien.

Voor de ouders bieden we ruimte voor overleg en een luisterend oor. We staan voor een eerlijke en open communicatie en zorgen dat iedereen zich welkom voelt.

Wij zijn een ervaren team met gemotiveerde medewerkers die collegiaal en respectvol met elkaar omgaan. Met een positieve houding en een warm hart staan we voor elkaar klaar

Vergunning

Karbonkeltje is een v.z.w., vergund en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Het kinderdagverblijf voldoet aan de eisen die de overheid stelt en werkt onder permanente begeleiding van Kind en Gezin. Het kinderdagverblijf is lid van het Vlaams Welzijnsverbond.

Samenwerking met ouders

Wij willen intensief samenwerken met de ouders om ervoor te zorgen dat de thuissituatie en de opvangsituatie elkaar kunnen aanvullen en verrijken en dit met oog op een optimale ontwikkeling van het kind. Ouders blijven "eerste opvoeder" van het kind.

De begeleidsters en de ouders zijn partners in de opvoeding van de kinderen. Door de dagelijkse contacten met de begeleidsters worden de ouders op de hoogte gehouden over de ontwikkeling, de vorderingen en het verblijf van hun kind in het kinderdagverblijf. Wij geven ondersteunende informatie in een persoonlijk heen-en weerboekje. Hierin noteren de ouders en begeleiders dagelijks de gewoontes van het kind. Er worden praktische weetjes, zoals informatie over het slaap- en eetmoment, doorgeven tussen het kinderdagverblijf en de ouders.